Monthly Archive: May 2022

הפריצה של בית חכם עושה שימוש ב- IFTTT API כדי להפעיל פעולה עוזרת לבית MQTT 0

הפריצה של בית חכם עושה שימוש ב- IFTTT API כדי להפעיל פעולה עוזרת לבית MQTT

ואילו תיבת הדואר היא הרבה יותר רעיון של ארה”ב מאשר בריטניה, יש איזשהו האפריה של בית חכם DIY שקורה ממש כאן שעשויה להשפיע על המון של הרבה יותר פרויקטים. קורי מראה לנו בדיוק כיצד...